Phiếu đăng ký dự tuyển dành cho Thạc sĩ Điều dưỡng

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Lưu ý: Anh/chị hãy điền chính xác email của mình để Nhà trường gửi xác nhận nộp phí và các biểu mẫu hồ sơ

THÔNG TIN DỰ TUYỂN
KINH PHÍ TUYỂN SINH

Lưu ý:
- Nếu anh/chị không muốn ôn tập tại trường, hãy bỏ tick các mục Ôn tập

60.000 đ
240.000 đ
2.400.000 đ

Tổng
0 đ
THỜI GIAN ÔN TẬP

Vui lòng kiểm tra một lần nữa các trường thông tin đã nhập để đảm bảo chính xác, sau khi nhấn Gửi đăng ký, anh/chị sẽ không thể thay đổi lại thông tin

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập hệ thống.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Edge, Cốc cốc,...