Trang đăng ký dự tuyển Sau đại học năm 2021
vào Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Vui lòng chọn đối tượng anh/chị muốn đăng ký:

Xem thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2021 tại đây

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập hệ thống.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Edge, Cốc cốc,...